มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sex:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,936,573 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ก.ค.
2
An oversized teeshirt that usually reaches down to one's knees. Commonly worn by gangsters, thugs, and wiggers.
Yo I was rockin' my tall tee when this little white bitch was testin' my gangsta.
โดย Alex 25 สิงหาคม 2004
ก.ค.
1
go
go(adj): a saying used in the bay area describing something tight or clean.
Ay yo shirt is hella clean that go.
That new ying yang slap go.
That movie hustle and flow go.
โดย nelle 18 กันยายน 2005
มิ.ย.
30
very fancy, posh, or trendy
I love this swanky new club! It's slammin'!
โดย Ash 05 มกราคม 2003
มิ.ย.
29
The “jump” is the place in a newspaper story where the story moves from page A1 to, say, page A23. Numerous studies show that the overwhelming majority of readers do not bother to follow the story past the jump line. Although you don’t see it when you read newpapers on the internet, most people read newpapers in the print form – and savvy editors use the power of the jump to their advantage. Humorously used by the blogosphere to indicate information that will be added in later.
After the jump, we'll discuss the President's foot fetish.
โดย Armando Perez 17 เมษายน 2005
มิ.ย.
28
Bastardization of "What's going on?"
Wagwan my brotha
โดย Nama 30 กันยายน 2003
มิ.ย.
27
1. always on the move.
Man, your folks are never at home.
I know they stay in the wind
โดย Dat Bwoy!!! 24 พฤษภาคม 2004
มิ.ย.
26
Done in the south. This is when you are cruising in your car slowly down a street and swerving left to right.
Yea cu' i still be tippin' in my rydz on dem 44'z.
โดย DAY-DAY 15 พฤษภาคม 2005