มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น hipster:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,858,130 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

เม.ย.
17
People who only show up at church on Christmas and Easter, the only two times a year where church attendance seems 'mandatory'.
Better set up more chairs in the sanctuary so all the C and E folks have a place to sit.
โดย LFJ 10 กุมภาพันธ์ 2006
เม.ย.
16
1. wanna be
2. someone who rides on one's coattails
3. side kick, unwanted
Dammit, does that hop along little brother of your have to come with us on every trip out of the house?
โดย Bud E Love 06 พฤษภาคม 2003
เม.ย.
15
Tax
to use excessively
"I could tax that fine ass for days."
โดย Silent Ninja c1998 15 กรกฎาคม 2003
เม.ย.
14
A heightened state of excitement or ecstasy over the completion of any facet of the taxation process. Usually experienced by CPA's.
I am so excited about the new tax folders I am having a taxgasm!
โดย mojoequik, fcoppin, jjensen, rbell 15 มีนาคม 2006
เม.ย.
13
BGP
Short for background props. Placing oneself in the background of another person's picture, usually striking some strange pose or making some other gesture, unbeknownst to the subjects or the photographer.
Look at this random guy getting his BGPs in your picture!
โดย Your mom 17 มกราคม 2005
เม.ย.
12
When you link someone to a website they have already seen. It refers to a fictional top-level domain (like .com, .net and .edu) that, if it existed, would house all the old shit everyone has seen but you.
Example 1
Guy1: Have you see tubgirl?
Guy2: you mean www.tubgirl.old?

Example 2 - The lazy approach
Guy1: Hey, check out todays woot
Guy2: .old
โดย foo? 03 มีนาคม 2006
เม.ย.
11
The term for gay couples to become engaged or plan on becoming married.
Did you hear the news? Paul and Tom got engayed. I can't wait for their wedding!
โดย Dan A. Root 05 มีนาคม 2006