ก.พ. 4
GOTV is an acronym for
Get-Out-The-Vote. It applies to activities which are centered on voter registration and other tatics for increasing public participation in the electoral process.
"I am going to Phoenix to GOTV/election monitor."

(I am going to Phoenix to get out the vote and monitor the election.)
โดย Moonbug 29 ตุลาคม 2004
ก.พ. 3
30 second clips of men running in between commercials.
Person 1: Who do you think will win the Superbowl?
Person 2: What's that? Oh, those men running in between the commercials?
โดย Twilight 02 กุมภาพันธ์ 2004
ก.พ. 2
The political union of Bill and Hillary Clinton.
The Billary machine should beat Judyani in 2008.
โดย Oryst 30 มีนาคม 2007
ก.พ. 1
ACB
Mnemonic device for "Air Conditioner Booty": a woman whose buttocks, when viewed from the side, resemble a wall-unit air conditioner protruding from a house.
Holly's ACB was knocking peoples' drinks off the table last night.
โดย duct_tape_wallet 19 ธันวาคม 2005
ม.ค. 31
Anyone who stands over your shoulder as you use the internet, directing your internet(s) navigation

No, I don't want to check out this totally amazing video on youtube. Stop being a backseat surfer douche bag.
โดย Ardouche 28 มกราคม 2008
ม.ค. 30
The inability to become aroused over any of the choices for President put forth by either party during an election year.

"Is anyone appealing to you in this years presidential race?"
"Naa... No one excites me. I think I'm suffering from Electile Dysfunction."
โดย ScottySlave 17 มกราคม 2008
ม.ค. 29
When a woman is turned on by the sight of her husband/boyfriend/partner doing regular household chores, that she would normally be doing.
"Last night, it was all about choreplay. I was all 'OH YEAH, fold that laundry. Oh yes, just like that! In half and, then in half again. OHHH'"
โดย american-wife 24 มกราคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×