เม.ย. 21
Unwillingness to expose one's thoughts, feelings or identity on the web, knowing that doing so means freaknobs from Baton Rouge to Bangladesh will know everything about you.
"Jeez, Paul--you need to get with it! You should create your own web site, post your picture, do some blogging about your beliefs, and generally trumpet yourself and your innermost thoughts via that there Internet."

"You kidding me? I am waaaaaaaay too web shy for any of that!"
โดย Bigtexxx 16 เมษายน 2008
เม.ย. 20
(slang verb) To keep something all for oneself, thus depriving anyone else of having any. A slang term derived from the last name of famous actor Humphrey Bogart because he often kept a cigarette in the corner of his mouth, seemingly never actually drawing on it or smoking it. Often used with weed or joints but can be applied to anything.
"Don't bogart that blunt man, pass that over here!"
โดย Endymion Chiba 11 กันยายน 2003
เม.ย. 19
wood grain steering wheel
I'm grippin the grain as i roll through
โดย Hoezbblockin 27 มิถุนายน 2004
เม.ย. 18
To engage in dirty talk with ones partner via text message.
My thumbs are killin me, I was engaged in some heavy duty textual relations!!!
โดย Bobby Crumbsnatcher 16 เมษายน 2008
เม.ย. 17
dfl
dead fuckin last. as in a sporting event or race. or anything else you can get last in.
Frank just got a DFL at the race.
โดย francisco 08 ธันวาคม 2003
เม.ย. 16
To "rip," "shred," or "tear" something up. As in skateboarding or doing very good at something.
He shralped up the bowl with his awesome moves.
โดย cob 02 กุมภาพันธ์ 2004
เม.ย. 15
IRS
Income Removal System
The IRS folks tried to jack 5 grand off my bank account
โดย lunar shadows 19 กันยายน 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×