ส.ค. 7
"For The Win."

An enthusiastic emphasis to the end of a comment, message, or post. Sometimes genuine, but often sarcastic.

Originated from the game show Hollywood Squares where the result of the player's response is expected to win the game.
Bob: Your 1up t-shirt rocks
Sally: 1up t-shirts ftw.
โดย Zakko 16 ธันวาคม 2005
ส.ค. 6
A shortened version of "obvious" or "obviously."
That girl is obvi 20 pounds overweight.

Are you going out tonight?
Obvi!!
โดย anm4a 28 มิถุนายน 2004
ส.ค. 5
A shortened form of "what cheer!"

A greeting between friends, used mainly in London. Also spelled "wotcha."
"Wotcher, Harry!"

-Harry Potter and the Order of the Phoenix
โดย Lisa Radcliffe 11 เมษายน 2005
ส.ค. 4
A person who is not only ignorant, but is also an asshole.
โดย Anonymous 20 มีนาคม 2003
ส.ค. 3
The person who used to be, but is no longer your next door neighbor.
I invited my ex-door neighbor from California; I hope you don't mind.
โดย Jeul 27 มิถุนายน 2007
ส.ค. 2
The empty feeling that comes from finishing the seventh book in the Harry Potter series and realizing there will be no more.
Lucy started reading the Golden Compass books to fight her post-Potter depression but she said she just kept waiting for Voldemort to show up.
โดย Iva-Marie 29 มีนาคม 2007
ส.ค. 1
adj. - when something is "just right." Not too hot or too cold, not too big or too small, etc.
"Are you hungry?"
"Naw man... I'm baby bear."
โดย Jeff Gill 09 ธันวาคม 2004
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×