มิ.ย. 26
A brief romantic encounter usually occuring while traveling or on vacation, occasionally outwardly resembling a conventional relationship, but without any underlying comittment. May be rekindled at future opportunities.
Melissa? yeah, she's cool. We had a brief locationship at the company retreat last fall.
โดย Chiefnutz 16 ตุลาคม 2005
มิ.ย. 25
Someone who asks many stupid, pointless, obnoxious questions.
God! Jimmy is such an askhole. He won't stop asking me about my favorite teletubby and im about to smash him in the grill, kid.
โดย k and D sessions 12 มิถุนายน 2005
มิ.ย. 24
The consummation of a relationship via SMS messages.
Matt and Heather have been having textual intercourse for over a month.
โดย Chauncey Billups 28 กรกฎาคม 2005
มิ.ย. 23
The act of misrepresenting yourself, for the sole purpose of getting laid.
The whole evening was foreploy, the dickhead only wanted to "hit it".
โดย Dawn 09 ธันวาคม 2003
มิ.ย. 22
When a e-commerce site is so slow that you just can't buy anything from them.
The store committed commercide when it gave me that error message... I just left and bought someplace else.
โดย William Agush 30 ตุลาคม 2006
มิ.ย. 21
Acronym: "Have A Good Summer"
Yearbook: "School year sucked--but HAGS!"
โดย catholicschoolgirls4life 19 มีนาคม 2005
มิ.ย. 20
When you are so inundated with email, both genuine email and spam, that you have to delete everything and start over again.
I am so far behind on email that I am declaring email bankruptcy this year.
โดย Nick Whitehouse 02 พฤษภาคม 2007
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×