ม.ค. 18
The act of cuddling, spooning, or snuggling. When two or more people lay down in an intertwined fashion.
Guy: "Aright, so now that i busted my nut, I'm gonna be out."

Lady: "You're not getting out of here without giving me some cuddlingus."
#cuddling #cunnilingus #analingus #burritolingus #snuggling
โดย tazzat 11 มกราคม 2008
ม.ค. 17
wdt
Acronym for "who does that?" -- spoken incredulously.
She sneezed and then shook my hand... WDT?
#wtf #disbelief #criticism #social commentary #omg #for real
โดย Rebekah M 04 มกราคม 2008
ม.ค. 16
expensive
That sweater is kind of spendy.
โดย Weeze 31 กรกฎาคม 2003
ม.ค. 15
reality-distortion field n. An expression used to describe the persuasive ability of managers like Steve Jobs (the term originated at Apple Computer in the 1980's to describe his peculiar charisma). Those close to these managers become passionately committed to possibly insane projects, without regard to the practicality of their implementation or competitive forces in the marketpace.
"A reality distortion field. In Steve's presence, reality is malleable. He can convince anyone of practically anything. It wears off when he's not around, but it makes it hard to have realistic schedules."
โดย Matrix9180 12 สิงหาคม 2004
ม.ค. 14
Similar to that of a doppleganger, it is another individual with the same name as you whose records and/or stories are mixed in with your own when you Google yourself.
"Hey, I just googled my name and found that I have three googlegangers!"
#google #ganger #gang #googleganger #doppleganger
โดย shilohfire 06 ตุลาคม 2007
ม.ค. 13
Does It Look Like I Give A Fuck
you hurt your leg, well DILLIGAF
โดย Vince 03 มีนาคม 2004
ม.ค. 12
jk
Just Kidding!
you ugly as a troll in the morning. jk'in ya just jk'n ya!!
โดย catie H 11 ธันวาคม 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×