ส.ค. 13
lose my number; don't call me; leave me alone.
you've cheated on me, now miss me.
โดย trina 17 พฤศจิกายน 2003
ส.ค. 12
The loop of options where you get stuck when trying to navigate your voice mail.
I tried changing my phone greeting and I got stuck in voicejail.
โดย thaley 15 พฤษภาคม 2006
ส.ค. 11
I Don't Get It.
Hacker: 1 h4xx0or3d j00|2 9ib50/\/ n00b!
You: idgi...
โดย linz 15 กรกฎาคม 2004
ส.ค. 10
To insult, dis' or burn someone.
I waz paying him out about spewing from just one drink.
โดย Diego 20 กันยายน 2003
ส.ค. 9
An attractive woman in her late 20s or early 30s. She is a pre-cougar/urban cougar.
I think that puma just grabbed my ass.
โดย anonymous 02 มกราคม 2004
ส.ค. 8
To accelerate through first base (french kissing), onto second base ("heavy petting") to third base (oral sex) and finally coming around to home plate (sexual intercourse).
Wow, hit a home run with Sheila tonight, gimme a high five Barry!
โดย Cayle Funck 10 ตุลาคม 2003
ส.ค. 7
"For The Win."

An enthusiastic emphasis to the end of a comment, message, or post. Sometimes genuine, but often sarcastic.

Originated from the game show Hollywood Squares where the result of the player's response is expected to win the game.
Bob: Your 1up t-shirt rocks
Sally: 1up t-shirts ftw.
โดย Zakko 16 ธันวาคม 2005
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×