ก.พ. 21
A fauxtograph is a practical joke in which the video setting of a digital camera is used to trick the target into posing for a really long time for what isn't a picture at all.
"Say 'cheese'!"

(person poses)
(pause)
(pause)
(pause)

"You're taking a fauxtograph aren't you? You asshole."
โดย GrannyPanties 12 ธันวาคม 2007
ก.พ. 20
Phrase you can use when leaving a message on the answering machine of a very political friend or relative.
On answering machine:

"Hi, I'm your son and I approve this message. I'd be happy to dog-sit while you're away for the week. By the way, I mailed in my ballot...so stop nagging me to vote."
โดย AbnormalBoy 01 พฤศจิกายน 2004
ก.พ. 19
An adjective describing something or someone that is bragging too much.
I don't mean to be bragadocious, but I am the fucking man.
โดย Sweet 18 เมษายน 2004
ก.พ. 18
In a game of basketball when a defender attempts to stop a dunk and fails. This often occurs to an unaware defender or to a defender that finds out at the last moment and can do nothing to stop what is about to occur. Embarrassment is what the defender is left with afterwards.
Alonzo Mourning got Boomed On by Vince Carter.
โดย Isaac Ferguson 10 กุมภาพันธ์ 2008
ก.พ. 17
The X is for extra crazy.
This dog is craxy.
โดย APL 24 มกราคม 2004
ก.พ. 15
taking too much time to complete a task, procrastinating, never ending, slow paced.
(office setting/coworkers)
G: Fuck! It's only 10am?
Juan: Yep. Today is dragging balls.

โดย Madison Ryder 12 กุมภาพันธ์ 2008
ก.พ. 14
The 14th of February. It falls on the same day as Valentine's Day except this one is only celebrated by 5 year olds.
My daughter rocks, she got Valentimes from all the boys at school on Valentime's Day.
โดย WhyCome? 15 กุมภาพันธ์ 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×