มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น timebomb:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,849,090 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

พ.ค.
8
An imaginary unavailable material used humourously to solve otherwise impossible problems; an item of unaffordable price.
Of course, it would have to be made of pure unobtainium to work.
โดย Peter Baird 16 สิงหาคม 2003
พ.ค.
7
The "relationship" of Brad Pitt and Angelina Jolie.
"Aah, I am so sick of hearing about Brangelina in the tabloids!" said Amy.
โดย Nydeera 07 มิถุนายน 2005
พ.ค.
6
This phrase is used to either be emo or to mock an emo kid. It describes the classic emo musician and poignantly mocks the ever-so-sad emo song.
A: I ran out of black eyeliner this morning, and my new hair isn't as black as I wanted it.
B: This is such a cruel world...
Bystander: Aw, I'm gonna tune my guitar to sad.
โดย Lia M. 15 เมษายน 2006
พ.ค.
5
Steering your car side to side when driving. Mostly done when cruising.
"Doors open, mayne, now watch em swang" - E-40

Swang your Cadillac down the street.
โดย koopa 05 มีนาคม 2004
พ.ค.
4
The actual name of the pillsbury doughboy, or to be extremely fresh
you look poppin fresh homie!
โดย Funk Dog 20 พฤษภาคม 2004
พ.ค.
3
While driving a car, open the door and climb out onto the hood while the car continues to roll. It is typical for one to dance around on the hood while the car is ghostin.
"Ghost ride the whip while we dancin on the hood"

-Mac Dre, Get Stupid(Remix)
โดย yadidimean mate 30 ตุลาคม 2005
พ.ค.
2
some one who doesnt know how to take a joke, and they take the joke like they just took it to the ass
hey its just a joke, dont get all butt hurt
โดย vot 09 ตุลาคม 2003