ก.พ. 27
First lady I'd like to fuck.
Laura is a flilf in the ass.
โดย George W. Bush 13 พฤษภาคม 2005
ก.พ. 26
WSD
"Write Shit Down". A popular method of organization. Works equally well in one's personal or professional life.
Dude, you don't need ritalin. Just use the WSD method - trust me, you won't forget things anymore and you'll actually get them done!
โดย Broman in NY 27 กรกฎาคม 2007
ก.พ. 25
Feeling of want or need for something or someone that a friend might have.

People often experience frienvy when a close friend of theirs loses weight, gets a promotion, or finds a new boyfriend/girlfriend.
Jackie was filled with frienvy as she walked through the halls with her best friend Tracey, because all of the guys were complimenting Tracey on her hot new look.
โดย KASEY LEANN 09 มิถุนายน 2006
ก.พ. 24
A film released during the last two months of the year with a big cast and 'important' subject matter to attract the attention of the Academy.
"'Good Will Hunting' and 'I am Sam' are sickening examples of Oscar bait."
โดย Creedmoor 11 ตุลาคม 2004
ก.พ. 23
the definition of someone who will "try" anything sexual.
person 1 : whats your sexual preference?

person 2 : hey man i'll do anything, im TRI-SEXUAL
โดย David Towle 03 มิถุนายน 2004
ก.พ. 22
Aussie Abrviation of "Afternoon"
I was gonna go buy some new dacks this arvo, but mum a'ready bought me some!
โดย The_Tess 11 พฤษภาคม 2005
ก.พ. 21
A fauxtograph is a practical joke in which the video setting of a digital camera is used to trick the target into posing for a really long time for what isn't a picture at all.
"Say 'cheese'!"

(person poses)
(pause)
(pause)
(pause)

"You're taking a fauxtograph aren't you? You asshole."
โดย GrannyPanties 12 ธันวาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×