ส.ค. 26
STFU in the parlance of Yoda. Acronym for "the fuck shut up."
"Stupid your argument is. TFSU you should." - Yoda
โดย JoshVan 22 สิงหาคม 2007
ส.ค. 25
The female version of jack off: unassisted autoerotic stimulation.
Her boyfriend was out of town, so she got in the hot tub to jill off.
โดย Brown Sugar 18 มีนาคม 2003
ส.ค. 24
The opposite of emasculate. To grow one's balls back after they have been shrunken by an especially effeminate activity.
God, the girlfriend dragged me to go see License to Wed... it was terrible. I had to remasculate afterwards by watching Die Hard: The Bloody Retribution.
โดย The C-Man 01 สิงหาคม 2007
ส.ค. 23
Dried stains of kebab juice, curry sauce or gravy all over your shirt from messy eating.
That's an impressive dinner badge you've got there. What did you eat, pizza?
โดย Upper Class Twit 17 สิงหาคม 2007
ส.ค. 22
hXc
Abbreviation of hardcore, often related to or dealing with music from the hardcore genre. Also used to describe actions or styles.
"Have you heard of (band name)? They're so hXc"

"That was awsome the way you pwnd that n00b hXc."
โดย Spencer Robinson 07 สิงหาคม 2005
ส.ค. 21
When you think about something 24/7 and you cant get it off your mind, like craving drugs.
I'm feening for some ice cream.
โดย Naray 22 เมษายน 2005
ส.ค. 20
Short for Wireless High-Five, used when you want to give a friend a high-five, but you are further then arms reach from each other. It doesn't involve any physical contact.
Benj: That $30 burger from Maccas was teh pwnz
Timmy: Wifive!
โดย Benj 27 พฤษภาคม 2007
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×