พ.ค. 16
The mood or feeling one experiences after having just filled his or her vehicle with $4.00+ per gallon gasoline. (Usually consists of a sense of great economic despair, impending doom, anger, frustration, depression and/or a combination of all the above)
"Leave me alone. I'm having a bad fuel day!"
โดย Sonoma County Dave 22 เมษายน 2008
พ.ค. 15
n. The act of using a regular cell phone to get information by calling someone who is sitting at a computer and can surf the internet by proxy.
"We are hopelessly lost. I'll just use my iPhone-a-friend and my mom can get us directions from Google Maps."
"When are you going to get a real iPhone, you cheap ass?"
โดย nepenthean 01 ธันวาคม 2007
พ.ค. 14
Phrase usually used by Aussies meaning "fuck off"
Ah, rack off mate! I didn\'t touch your kangaroo!
โดย Al West 26 เมษายน 2005
พ.ค. 13
The particles of air contaminated after someone or something lets out gas.
You contaminated my air with your farticles!
โดย ThreePts 24 ตุลาคม 2005
พ.ค. 12
An expression foretelling a person's doom or demise. Originated from the fact that a murdered person's body decomposes and then provides fertilizer for grass, hence the "ass" becoming grass.
Your ass is grass if she gave you head while we were dating.
โดย Satan 25 มีนาคม 2005
พ.ค. 11
really tight jeans worn by a man
Damn Bell's got his nut huggers on today
โดย kevin 27 กุมภาพันธ์ 2003
พ.ค. 10
Slang for a sandwich, usually store bought.
Brian: What are we going to eat, fool?
Mike: Let's just grab a sando from safeway then start driving cus I gotta get my head cold.
โดย Sir Michael 05 พฤษภาคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×