พ.ค. 31
That's What She Said
"Gah, it's too hard"
"twss"
โดย Blrtgrdle 29 พฤศจิกายน 2003
พ.ค. 30
The refined art of being just late enough (5 minutes or so) to give the impression that you are a busy, popular person that was held up with other business.
She arrived at the party fashionably late.
โดย Anna 08 ตุลาคม 2003
พ.ค. 29
The accelerator pedal in your car during times of high gasoline prices. So named because it's prodigious use will lead to more cash spent on gas.
You wouldn't be putting $100 a week in that thing if you would just be a little smoother on the cash pedal.
โดย Spa67 24 พฤษภาคม 2008
พ.ค. 28
A condition resulting in a failure to process basic facts or comprehend common knowledge, due largely to having a mind full of useless information.
Kali's numerous typos were a result of her suffering from attention spam.
โดย Shamika Jones 20 พฤษภาคม 2008
พ.ค. 27
An of offer of credit from a financial institution.
Wife: What did we get in the mail today?
Husband: Just an Application for Debt.
โดย Komic Kaze 19 พฤษภาคม 2008
พ.ค. 26
Phrase originating in the Back Country Skiing arena. To trek up through the back country usually to a summit so as to descend. Usually in a remote area of the back country not accessible via ski lifts.

AKA: EYT
To ski that mountain you gotta Earn Your Turn.
โดย DoubleB 12 ธันวาคม 2007
พ.ค. 25
A term used to describe those rare days where everything you say is funny.
Jane was at that special time of the month where everything she said was just hilarious. She was so on the laugh rag.
โดย Graham Nolan 23 สิงหาคม 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×