มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น blumpkin:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,859,665 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

มิ.ย.
7
any instance when you come upon easy money, whether you jack it, hustle it, or barter for it
I can't right now, let me just hit a lick and ill get you your money.
โดย Anonymous 15 เมษายน 2003
มิ.ย.
6
Australian origin.
adj. not stylish, out of fashion, not trendy, not cool, untidy, unclean, not neat.
v. to have no style.
That haircut/outfit makes you look daggy.
โดย JBar 21 มกราคม 2004
มิ.ย.
5
Extremely muscular or buff.
Craig: yo Ray Ray have you seen Trey lately?
Ray: yeah he's been hittin the weights hasn't he?
Craig: yeah he's swole dawg
โดย Low Clef 14 เมษายน 2004
มิ.ย.
4
An unnecessarily extreme reaction. Making a big deal out of nothing. See buggin, wylin out, wylin.
Yo! Why you beastin son?! Daaamn
โดย Octavian 09 มีนาคม 2004
มิ.ย.
2
A style of music originating in the Dirty South. Unlike Crunk music, Snap music has a slower tempo but still talks about clubbin' and strippers. It is characterized by the finger snap effect in place of the snare drum. Different people can take credit for originating this style from Fabo, D4L, and Dem Franchise Boys.
D4L's hot single "Laffy Taffy" is one of the most popular songs in Snap music.
โดย wow7127 16 ธันวาคม 2005
มิ.ย.
1
Refers to a subject that is vastly or categorically set apart from the previous subject.

Unique in the English language as one of the few 'infixes' (as opposed to prefix or suffix). Other infixes include re-fucking-diculous.
... so we were all sitting there butt naked,.. but that's a-whole-nother story.
โดย Dean William 27 พฤษภาคม 2006
พ.ค.
31
Describes someone who sends long emails or instant messages. Talkative for the IM generation.
Are you busy at work today? Because you haven't been very typeative.
โดย jetsgrumbler 22 พฤษภาคม 2006