ก.ค. 14
a get-together consisting of close friends, partying and drinking.
We're having a kickback at Trent's house for the homecoming alumni.
โดย lindsay 18 มีนาคม 2004
ก.ค. 13
a particular lure used in the sport of fishing that has a superior quality above others with its class.
ie. to use such a lure
I better win now, I've been masterbaiting all day long!!!!
โดย Genius 27 กุมภาพันธ์ 2004
ก.ค. 12
The act of breaking the tether that AT&T has on your iPhone.
Once I jailbreak my iPhone I can use my T-Mobile card to make calls anytime I want.
โดย ZG 10 มิถุนายน 2008
ก.ค. 11
A cell phone which copies the look and features of an iPhone.
I heard that Samsung is coming out with an iPhoney this summer.
โดย SC Robinson 10 กรกฎาคม 2008
ก.ค. 10
The condition of somebody that is unable to deal with life, usually found sitting around a neglected apartment with bad hair and bad outfit.
I saw Kenny at our high school reunion, he's still living with his parents and saving up for a camaro ...totally self helpless.
โดย pixelfairy 24 มิถุนายน 2008
ก.ค. 9
sep
Someone Else's Problem
I thought we would have problems with that project, but it's SEP now that the manager has been fired.
โดย salamandir 18 พฤษภาคม 2006
ก.ค. 8
A controversial process of extracting otherwise-secret information from a friend or co-worker by getting them drunk and thereby loosening their control on their tongue.
The guys at work took me out drinking last night. After quite a few beers and a lot of questions I finally let slip that I was going to be a father. What can I say? Beerboarding should be against the law.
โดย Nathan Montague and Claudia Wheatley 23 มิถุนายน 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×