มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น blumpkin:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,933,865 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ต.ค.
16
A song or advertising jingle annoyingly stuck in your head.
I've got a Tune Wedgie. 'Rudolf the Rednose Raindeer' keeps playing in my head.

No, don't sing the Barney theme song! You'll give me a Tune Wedgie.
โดย david somers 11 ตุลาคม 2006
ต.ค.
15
A bad beating or ass whooping.
If that kid keeps talkin bout me ima give him tha business

*Bizness
โดย SpYdA [GFM] 24 มิถุนายน 2004
ต.ค.
14
1. to call one out on a complete flasehood

2. an expression of distaste or aggrivation

3. to have found something at odds with a generally accepted truth
1. "i am the coolest person in the world"
"i call bullshit"

2. "we've got a 15 page paper due tommarow boyo, and it has to be written entirely in sanskrit"
"i call bullshit"

3. "george w. bush is a great president"
"i call bullshit"
โดย thought of this years ago 01 ตุลาคม 2006
ต.ค.
13
A car or truck with an altered suspension, such that the car rides low to the ground. May or may not include hydraulics and specialized wheels. See also lowrider.
"...hitting the corners in those low lows girl"
โดย Brett 17 กุมภาพันธ์ 2005
ต.ค.
12
A hype, energetic, outgoing, wilding out state of mind.
Whenever I hit the bar my mind goes into beast mode.
โดย gmoney 19 กันยายน 2003
ต.ค.
11
N. A person who rides on the shoulder of the road

(To road parrot)- when one rides on the shoulder of the road, so to avoid long lines and traffic.
Dude, fuck traffic, time to road parrot!
โดย Jose b 08 ตุลาคม 2006
ต.ค.
10
To have a one-on-one contest, usually on the basketball court, but sometimes fisticuffs.
"If you think you're so good, let's go ones on the court and I'll school you."
โดย Sam Kornfield 09 ตุลาคม 2006