พ.ค. 13
The particles of air contaminated after someone or something lets out gas.
You contaminated my air with your farticles!
โดย ThreePts 24 ตุลาคม 2005
พ.ค. 12
An expression foretelling a person's doom or demise. Originated from the fact that a murdered person's body decomposes and then provides fertilizer for grass, hence the "ass" becoming grass.
Your ass is grass if she gave you head while we were dating.
โดย Satan 25 มีนาคม 2005
พ.ค. 11
really tight jeans worn by a man
Damn Bell's got his nut huggers on today
โดย kevin 27 กุมภาพันธ์ 2003
พ.ค. 10
Slang for a sandwich, usually store bought.
Brian: What are we going to eat, fool?
Mike: Let's just grab a sando from safeway then start driving cus I gotta get my head cold.
โดย Sir Michael 05 พฤษภาคม 2008
พ.ค. 9
When a female you are interested in casually reveals that she has a boyfriend (intentionally or otherwise).
I was about to ask her out but then she dropped the boyfriend bomb.
โดย nomes 21 ธันวาคม 2005
พ.ค. 8
European slang for Cellular Telephone
While I'm out, you can reach me on my handy.
โดย Vengo 25 มีนาคม 2003
พ.ค. 7
The ultimate, above all, the best, top, something that nothing is better than. Also Über
I'm Über confused...
โดย PHaNuBiS 28 มีนาคม 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×