ต.ค. 31
The period of time starting in late October and ending on New Year's Eve, so named for the commercial tendency to put up Christmas displays before Halloween. See also Christmahanukwanzakah
Once October comes, we have to celebrate hallowthanksmas for 3 months!
โดย LaikaSol 31 มกราคม 2005
ต.ค. 30
An extended middle finger from a fist thrust forth whilst driving, as a gesture of anger toward the person who it is aimed at.
"that prick is tailgating me. Give him the 'ol highway salute"
โดย phantomjack 04 ธันวาคม 2006
ต.ค. 29
Selling popcorn

The act of standing by and doing nothing to effect or change events but attracting attention to the event itself none the less.
I was getting the crap kicked out of me and my buddy Mike was just standing around selling popcorn.
โดย Nathan McIntosh 25 เมษายน 2004
ต.ค. 28
A measure of time equal to approximately one month.
Stupid celebrity watcher 1: OMG LOL DID U HEER DREW BARRYMORE DIVORCED TOM GREEN
Stupid celebrity watcher 2: NO WAI
Myself: Apparently, it's a sport watching these hollywood marriages.
โดย emma lee s 10 เมษายน 2007
ต.ค. 27
Used to describe sombody who is missing some of their teeth, because Summer there and Summer not!
Looks like the hockey players all have their summer teeth!
โดย Kernelpickle 24 เมษายน 2004
ต.ค. 26
A chair in a womens' clothes store/department for a guy to sit in and wait while his wife or girlfriend shops.
You go ahead and shop. I'll just be over here in the husband chair.
โดย JerseyJohn 07 ตุลาคม 2007
ต.ค. 25
1. Bad or wreched. noun

2. A synonym for bad used in a derogatory way.
"That history assignment is hecka bootsy man!"
โดย Anonymous 24 กุมภาพันธ์ 2003
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×