มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fluffer:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,855,859 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ก.ค.
29
To headbutt someone in the chest during a crucial moment.
Player 1: Give me the ball.
Player 2: No.
Player 1: Don't make me go Zidane on you.
โดย Amolo 09 กรกฎาคม 2006
ก.ค.
28
The anticipation one feels when waiting for a response to a text message.
I just texted her for a date – but now the textpectation is killing me.
โดย Harvey W 21 กรกฎาคม 2006
ก.ค.
27
to enter a vehicle such as a convertible or Jeep by jumping in the side rather than opening the door.
On the Dukes of Hazzard, Bo Duke used to bo-duke it all the time.

A lot of rednecks like to bo-duke it into their Ford F-150s.
โดย Nick D 08 กันยายน 2003
ก.ค.
26
1. noun. The sensation one gets while hearing a dramatic climax in music.
2. noun. The climax of musical excitement.
3. verb. To have an eargasm.
1. I nearly had an eargasm while listening to his performance of Rachmaninoff's Second Piano Concerto.
2. My favorite part of that piece is the eargasm.
3. When we listened to that music, did you eargasm?
โดย Rachel 20 กรกฎาคม 2004
ก.ค.
25
to move on from something bad
Yo homie dont worry bout her keep steppin
โดย king of da koncrete 09 กรกฎาคม 2006
ก.ค.
24
A remarkably attractive person of either gender accompanying you or some other lucky person. See also trophy.
Check out the arm candy with that dude!
โดย the cuuning linguist 13 กรกฎาคม 2004
ก.ค.
23
That contition which befalls an individual or group which being engorged by the consumtion of a large, rich or heavy meal, must recline that the meal may digest.
The entire family had to pythonate for hours after the Thanksgiving meal.
โดย M. Janeway , T. Moore 17 กรกฎาคม 2006