มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น donkey punch:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,890,144 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ก.ย.
14
To bid on an eBay auction minutes before it ends, hoping that others will not be able to place a higher bid in time.
Damn! I thought I won that item, but somebody sniped it!
โดย EJL 10 ธันวาคม 2003
ก.ย.
13
To make things more intense, exciting, or interesting.

(introduced by chef Emeril Lagasse in reference to spicing up his recipies)
Guest: Dude, this party sucks!

Host: Let's kick it up a notch! (brings out strippers and beer)
โดย Meggo 17 พฤษภาคม 2004
ก.ย.
12
Verb. to pluto someone or something is to downgrade, demote or remove altogether from a prestigious group or list, Like what was done to the planet of the same name.
he was plutoed like an old pair of shoes.
โดย Yoova 24 สิงหาคม 2006
ก.ย.
11
Middle Eastern nation, particularly one with a vast desert such as Iraq or Saudi Arabia.
"Just heard the 224th is headed over to the sandbox."
โดย 12B 12 ธันวาคม 2002
ก.ย.
10
Walking around your neighborhood looking for things to do.
I was hanging with my homies bending corners in the hood.
โดย ShannonB 25 สิงหาคม 2006
ก.ย.
9
A substitute for the word "use" to be employed when you want to make something sound more important or difficult than it really is.
Person says: "We utilize an alphabetical schematic to organize our records."
Translate: "We file documents alphabetically."
โดย creaternity 21 มีนาคม 2006
ก.ย.
8
A method of lighting fire using tissue, a paperclip or staple, a plastic comb, and an electrical outlet. Commonly used in prisons where smoking cigarettes is prohibited.
Thirty days in the hole. You pop a socket again and you're gonna catch an arson charge.
โดย Dark Lord 04 พฤษภาคม 2006