ส.ค. 4
The uncontrollable urge to scream obscenities at other drivers who infringe on your space (whether real or imagined).
Jay: Man that guy just cut you off.
Mark: That @#$% can't drive worth @#$%.
Jay: I see your traffic tourette's is getting worse.
โดย JJE 06 มีนาคม 2008
ส.ค. 3
In the sport of paintball, someone who "wipes" the paint off of them if they are hit, in order to stay in the game.
Man, I know i hit that dude like 3 times!

Yea, hes a cheatin' wiper!
โดย Spyder 29 พฤศจิกายน 2004
ส.ค. 2
A small-sized hangover, usually comes with merely a mild headache, a vague fatigue, and little or no sense of regret and/or shame.
I didn't really drink that much last night, but I think I've got a leanover. Wtf!
โดย Jordan VB 06 กันยายน 2007
ส.ค. 1
SFA
sweet fuck all. Amounting to nothing or very little
Wow what a waste, i did SFA this weekend.
โดย Dan 24 กรกฎาคม 2004
ก.ค. 31
A phrase that is used when someone is offended by something you said. This phrase then removes all the offensiveness of the previous statement, making it all good.
Ryan: That chick has nice tits!
Rob: Damn, that's my sister!
Ryan: I'm just sayin'
Rob: Oh, okay, it's cool.
โดย Ryan OVB 22 กรกฎาคม 2005
ก.ค. 30
When you are walking past someone in close proximity and your body parts touch theirs. Thus, making you feel uncomfortable.
1) Dude, that guy so just brushed the horse up on me.

2) Did that guy just brush the horse? I swear I felt his fupa on my back when he passed by me.
โดย Trixie Sadler 28 กรกฎาคม 2006
ก.ค. 29
visible clumps of nose goblins, often found clinging to nasal hair.
"you need to blow your nose, you got some serious bats in the cave!!"
โดย pow3rzz 21 มกราคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×