ม.ค. 4
Government run by robots. They will be able to lie and have scandals more efficiently than humans.
Vote Candidatebot 4000 in 2008 or be processed for organs.
โดย matt dold 24 พฤศจิกายน 2004
ม.ค. 3
The majority of women.
The vajority will vote for Hillary in 2008.
โดย atree 25 กรกฎาคม 2006
ม.ค. 2
Similar to anniversary, but occuring every month. For people who are overzealous about a new relationship.
Cara and Sloopy's monthiversary is January 5, 2008.
โดย Cara and Sloopy 19 ตุลาคม 2005
ม.ค. 1
A holiday that celebrates the idea of all the good things that will happen in another year. Most people use this time to get drunk.
What better way to start off a new year than with a head-splitting hangover, the stench of vomit on your clothes, and a DWI.
โดย PeaTearGriffin 05 พฤศจิกายน 2005
ธ.ค. 31
2k8
The year 2008.
- What year is Bush leaving the White House?
- 2k8, sucka!
โดย CB0717 19 ตุลาคม 2007
ธ.ค. 30
1. use of punctuation, AIMglish or emoticons to insinuate flirtation online
2. salacious AIMlogs that could be potentially scandalous if released to mainstream media

Mark Foley was into kinky AIMuendo with his Congressional pages before the MSM found out and busted his pervy old ass.
โดย goddess bertha 22 พฤศจิกายน 2007
ธ.ค. 29
Describing of a person of unfathomably great laziness. Looks for every opportunity to get out of work. Even trivial chores are too much of a finger lift for them. So called because they will get into their car, turn the key, adjust the mirrors, put on their seatbelt, and drive to the mailbox that is at the end of their driveway.
My neighbor is so lazy he drives to the mailbox. It is .07 miles away.
โดย Wm. Wallace The Freedom Fighter 24 ธันวาคม 2007
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×