มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น muddin:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,939,331 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

พ.ย.
5
Australian origin.
adj. not stylish, out of fashion, not trendy, not cool, untidy, unclean, not neat.
v. to have no style.
That haircut/outfit makes you look daggy.
โดย JBar 21 มกราคม 2004
พ.ย.
4
Accustomed to a rate of speed.
"I got off the freeway onto a 25 mph street and got pulled over. I didn't even notice I was speeding because I was velocitized."
โดย Georgie Pants 17 พฤศจิกายน 2003
พ.ย.
3
a spin-off of the word hardcore, used, when referring to Pornography, to refer to a movie that was made with a Shakespearean play as the original plot.
Dude, I just saw my first bardcore movie, "A Midsummer's Night Cream!"
โดย Chrissy-D 18 ตุลาคม 2006
พ.ย.
2
ability (or lack of ability) to complete work given the available resources (people, time, money, etc.)
Since we can't afford to replace the guy who just quit, our department doesn't have enough bandwidth to take on new projects right now.

Joe's so overworked, he doesn't even have the bandwidth to train his new assistant.
โดย amphora 25 ตุลาคม 2006
พ.ย.
1
1. A pre-meditated state of false gayness, aimed at soliciting attention or affection from the opposite sex. See: Girls Gone Wild; Tom Cruise.

2. False diagnosis of male gayness; develops after lingering too long in a friendship-only relationship with a woman you secretly like. Comic hilarity usually ensues. See: Any movie starring Matthew Perry.
Fauxmo's are the new snags.
โดย peerless 07 ตุลาคม 2005
ต.ค.
31
Literally "Costume Play." Dressing up and pretending to be a fictional character (usually a sci-fi, comic book, or anime character).
There are anime cosplay conventions around the world.
โดย Mario Rogic 15 มกราคม 2003
ต.ค.
30
Short for "you ones"; could also be used in place of:
you
you guys
you all
y'all
Yinz goin' to da Stillers game?
โดย Munda 22 พฤศจิกายน 2002