บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น yeet:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,728,201 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999
พ.ค.
2
some one who doesnt know how to take a joke, and they take the joke like they just took it to the ass
hey its just a joke, dont get all butt hurt
โดย vot 09 ตุลาคม 2003
1469 484
พ.ค.
1
Taking all the suspense out of a movie by revealing spoilers to someone who hasn't seen it.
"What are you watching?"
"The Village, I haven't seen it yet."
"Cool... you know it's set in the present, right?"
"Oh, goddammit! Thanks for the mysterectomy!"
โดย Ben Frey 14 เมษายน 2006
155 50
เม.ย.
30
getting up (relatively)early, rushing to the local McDonalds, only to discover you missed the breakfast mark by .0005 of a second.
Guy that got dragged out of bed: Dude, that was such a McLetdown!
Guy that suggested it: sorry, man.
โดย bob_of_bobs 14 เมษายน 2006
420 74
เม.ย.
29
When someone is submitting their resume to employers, particularly when trying desparately to escape a sinking ship.
The entire dev team at Living.com started dropping paper the day after it showed up on the FC.
โดย Cabron Mejor 08 มีนาคม 2006
101 49
เม.ย.
28
An effort to deceive, overwhelm, or persuade with insincere talk, especially flattery.
The entire presentation was a complete snow job.
โดย JS 24 กรกฎาคม 2003
619 226
เม.ย.
27
Putting in some money toward the purchase of an item or items. Usually indicates a willingness to contribute.
We're gonna puff puff pass, you got five on it?

I've got five on that pizza.
โดย foxmajik 28 ตุลาคม 2004
178 63
เม.ย.
26
(adjective) inferior quality; held in low social regard; old and delapidated; refers almost exclusively to inanimate material objects, not to people
We tried to pick up on these girls waiting for the bus, but I was driving my sister's janky 1989 geo metro so we just got clowned instead.
โดย the jankinator 25 มีนาคม 2003
2989 832