บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 420:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,729,869 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999
เม.ย.
3
1) one who has no personality; dull and irrelevant

2) just an extra regular female
1) A female who think she ain't gotta give up ass to keep a man

2) A basic bitch goes to the library to check her facebook

3)A basic bitch has 2 kids and both of them are JR's
โดย Meeks901 10 กรกฎาคม 2009
9687 8702
เม.ย.
2
That magical time after a morning dump and before you eat anything.
Make sure you put a full length mirror near your bathroom so you can take full advantage of your morning-skinny
โดย le Dilley 21 มีนาคม 2011
9511 6614
เม.ย.
1
When someone is so obsessed by April Fools, they don't trust anyone and don't believe in anything on that day.
-Hey man, wanna go see a movie tomorrow?
-Haha, I see what you did there, you almost had me!
-Dude, stop with this April Fools paranoia, I'm serious!
โดย original nick 01 เมษายน 2013
6540 5774
มี.ค.
31
Trimmigrants are people who come into an area in search of marijuana harvest jobs.
A cannabis windfall this season has trimmigrants flocking into California and Nevada in search of marijuana harvest jobs.
โดย VerdantLeaf 12 พฤศจิกายน 2013
5846 6174
มี.ค.
29
An obsessive interest in feces.
My cousin Randy puts the "pro" in coprophilia. He's super into shit.
โดย Bad Words The Movie 17 มีนาคม 2014
6718 7037
มี.ค.
28
A pack of condoms. Used as an innuendo term to fool little children.
Child: What are these balloons doing in your bottom draw mummy?
Mother: Those are mine and daddy's adults chewing gum, the mint in them is too sting for little kids.
โดย Ellllllleyep 09 มีนาคม 2014
8729 8554
มี.ค.
27
A vacation from digital technology. No e-mail, computers, cell phone etc.
"I'm going technocamping. You won't be able to contact me for a couple weeks."
โดย intertext9 07 มีนาคม 2014
7203 7086