มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น swag:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,880,372 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ส.ค.
1
While drinking an alcoholic shot, the act of clinking your glass with a partner, sinking the glass to the table, then raising and drinking the shot.
Konefes invented "clink sink drink" while taking a particularly tasty shot of vodka.
โดย pomtor 28 กรกฎาคม 2014
ก.ค.
31
The feeling of being drunk with the rest of your friends when you are actually completely sober.
It's ok if I'm the DD, I can still get sober drunk with you!
โดย emspeanut 29 กรกฎาคม 2014
ก.ค.
30
Your bro's opinion.
Bro 1: So what do you think about Sara?
Bro 2 : Don't let my opinion stop you, go for it.
Bro1 : No, I care about your bropinion.
โดย Monroy 28 กรกฎาคม 2014
ก.ค.
29
A friend, family member or co-worker with whom you share a charger for an electronic device.
Worker 1: "Since we have the same model of smartphone, can we share the same charger?"

Worker 2: "Yeah, so you'll be my charge buddy."
โดย yes juanito yes 26 กรกฎาคม 2014
ก.ค.
28
when a person ignores the fact that the man they are dating is an asshole/abusive/worthless because they just want to be in a relationship or just want the sex. its the converse of the term pussy-whipped.
"see, a woman who's dickmatized says shit like 'oh, no no, he don't be hitting me, i just be walking into the punches and shit.' now thats dickmatized" -- Sommore
โดย Chrissstopher 22 กันยายน 2005
ก.ค.
27
AG
All Good.
I went to the doctor yestetday, and everything was AG.
โดย Savage Beast 88 24 ตุลาคม 2013
ก.ค.
26
*_*
Star-struck. Hence stars as eyes.
Ah mah facking gawd, did you see that guy?
*_*!!!!
โดย kytten 15 พฤศจิกายน 2008