พ.ย. 22
Ladies that are over 380 and are very confident about their weight.
Did you see those nice plump girls over there at the club?
โดย bigladylover123 03 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 21
Adj/verb: thankfully lucky
Luckfully that cop pulled someone else over
โดย Sleeper ninja 05 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 20
Girl you sext and share sexual pics and conversations with
I sat up with my phone girlfriend all night and now I have blueballs
โดย House man2 03 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 19
When someone is wearing headphones and is completely unresponsive to the outside world. Headphone zombies often travel in packs, but rarely communicate or associate with one another. It is not yet determined whether they feed on brains or popular music, or both.
I drove through the University and nearly hit a pack of J-walking headphone zombies
โดย King_of_Tots 03 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 18
Going bra less
"She said she was wearing Gods Bra and then I saw her nipples"

1st guy: " Those girls are having a Gods Bra party"
2nd guy: "Let's crash it!"
โดย AlmightyLee 03 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 17
The person you're compelled to fuck, even though they're not the hottest/sexiest/smartest or clever or remotely appealing to most people.
The guy is a pig. He's stupid and repulsive. I can't keep my hands off him. I don't know why I want him. He is my shamefuck.
โดย Fifi Forgetmenott 24 เมษายน 2009
พ.ย. 16
Sorry For The Mass Email
SFTME everybody,

Has anyone seen my red stapler? I left it somewhere in the office last Saturday.

Thanks!
Milton
โดย anonymous01020304054 08 พฤศจิกายน 2013
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×