บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น basic:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,727,970 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999
เม.ย.
12
When a girl is on her back naked and her titties fall to the side and reach her arm pits
I hooked up with girl last night she an an amazing ass but the worst set of armpitties.
โดย ilovemtndew 10 มีนาคม 2014
7956 7620
เม.ย.
11
The complete opposite of a sugardaddy, one who tries, but is broke and fronting.
Man, I said I wanted a new comforter set from Macy's not the goodwill....he is such a saltdaddy!
โดย K=Unit 18 มกราคม 2007
8039 7744
เม.ย.
10
Can't deal or can't handle it/you.
"I can't even right now."
โดย Hanbanan 11 มีนาคม 2014
9098 8413
เม.ย.
9
The act of fapping and twerking simutainiously. Some see as a dance move, others a sign of the devil.
"Dude check out this fwerking!
"THE POWER OF CHRIST COMPELS YOU"
โดย GandalfYoloBeans 09 มีนาคม 2014
9001 9180
เม.ย.
8
Use instead of the two words Fucking Ignorant. To describe an act, person, situation, etc... Anything that the user of the word finds objectionable, rude, offensive, lame or otherwise.
That was so frignorant!!!
You are so frignorant for doing that!!
fucking
friggin
ignorant
โดย kimmiewho 09 มีนาคม 2014
5843 7789
เม.ย.
7
Wanting to throw your Android device at the wall because it has never performed the way your Apple or Windows device did.
Anne: Ugghhhhhh! My Samsung phone is frozen and won't let me text, AGAIN! I hate this thing. What a waste of money!

Jimmy: Anne, it sounds like you've got a bad case of roid rage. Maybe you should have gotten an iPhone.
โดย StupidYouInAShoe 08 มีนาคม 2014
6581 11751
เม.ย.
6
Aquaintance zone is like friend zone only one step further and much more degrading.
"Thank you for carrying in the couch for me; you're such a great aquaintance!"
"Ooohhh! You just got aquaintance zoned!"
โดย The Incredible Introvert 10 มีนาคม 2014
7244 7139