มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ethered:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,939,289 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ต.ค.
18
A selfie you take with your bros
Did you see the bromance in your boyfriend's brofie?
โดย Brofie 07 ตุลาคม 2014
ต.ค.
17
I don't want to fucking text you
You: I love you
bae: I'm going to sleep
โดย Lord screw you guys 11 ตุลาคม 2014
ต.ค.
16
somebody with ebola; or an insult for a person who gets somebody worked-up (used by students in my school)
My dad is an ebola-head because he installed spy software on my laptop!
โดย Eevee35 11 ตุลาคม 2014
ต.ค.
15
The logic that allows girls who are saving their virginity for marriage to instead have premarital anal intercourse.
Typically the boyfriends of such girls will convince them that, if they take it in the ass and don't pop the cherry, they're still pure and virginal.
Guy 1: "I'm bummed because this hot chick I dated is saving herself for marriage."
Guy 2: "Just explain the poophole loophole to her and you'll score for sure."

Chick: "Thank goodness for the poophole loophole. Now I can honestly tell God and my parents that I am a virgin."
โดย creaternity 23 มีนาคม 2006
ต.ค.
14
When white people claim they have invented/discovered something that has been around for years, decades, even centuries.
Miley Cyrus is totally Columbusing with this twerking shit.
โดย Meownir 01 กรกฎาคม 2014
ต.ค.
13
To take a photo using Instagram.
Wait, hold it right there, I've got to gram this.
โดย wildernesscat 30 มิถุนายน 2013
ต.ค.
12
The act of scrolling incessantly through your tumblr pics, usually porn, which produces tumblr thumb: a soreness that comes from long term scrolling on your iPad.
Hey, DuJuan, I'm rolling through the tumblr feed of all the new porn pics on Tumblr. Dude, I've got Tumblr thumb!
โดย MatanP 10 ตุลาคม 2014