พ.ย. 27
When you get the great idea to start making ToDo lists at work, of which's items only a fraction get done. As the list grows after a few days, weeks, whatever, you begin to realize you've made a huge list of things you intended to do but never got done.
Every morning at work, I add more things I should do to my didn't do list, then go on an hour and a half coffee break to flirt with the girl downstairs and otherwise waste company time.
โดย Turd__Ferguson 02 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 26
The exhaustion and sick feeling you get when you have too much sex
Guy 1: Jamie fucked seven times in one day and then threw up.

Guy 2: Sounds like major sex sickness
โดย Skeleton Chief 02 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 25
A hooded soldier is a confident man who takes pride in his foreskin. A hooded solider knows the power and appreciates the function of his intact penis.
She keeps coming back for that hooded soldier.
โดย Hooded Solider 02 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 24
FOH
Fuck Outta Here
A shorter way to say Get the fuck outta here
Guess who I saw yesterday?
Who?
Your old ex. Calvin!
FOH! Where you see that fool?
โดย poopsie88 10 มิถุนายน 2012
พ.ย. 23
When you get so high you are spread out and stuck to your bed like a starfish.
"Haley got so high from that Lasagna bowl that she starfished in the car and didn't even make it to Taco Bell" "Gordon is always the first to Starfish"
โดย onefortysix 03 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 22
Ladies that are over 380 and are very confident about their weight.
Did you see those nice plump girls over there at the club?
โดย bigladylover123 03 พฤศจิกายน 2015
พ.ย. 21
Adj/verb: thankfully lucky
Luckfully that cop pulled someone else over
โดย Sleeper ninja 05 พฤศจิกายน 2015
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×