ก.พ. 14
The realization that oreos are still in your kitchen.
Quebec got oreolization while he was sitting at his computer.
โดย NotAlfederate 04 กุมภาพันธ์ 2016
ก.พ. 13
The smell that's left inside a bathroom after someone else has taken a poop. This is an unpleasant smell (unless you like other people's poop smells), and definitely not a smell you'd like to shower in.
Roommate #1: Did you just go poop in there?
Roommate #2: Yeah, man. Just had a huge cup of coffee and had to go!
Roommate #1: Alright, I'll use the upstairs bathroom. I don't want to shower in your afterpoop.
โดย idonlikepudding 04 กุมภาพันธ์ 2016
ก.พ. 12
like a sugar daddy. without the age gap.
Why have a sugar daddy when you can have a honeydude ? They last longer.
โดย mamasquat 04 กุมภาพันธ์ 2016
ก.พ. 11
A food that hits your stomach long after you've eaten it, meaning you can eat way too much of it. Usually makes you very sluggish after.
Guy: Dude, you coming?
Guy 2: Nah... that hero was a belly bomb. Not gonna be moving for another few hours
โดย Trustreetsofhopewell 05 กุมภาพันธ์ 2016
ก.พ. 10
When you fake a picture to get likes on Instagram
I saw a dope Ferrari so I took a picture and had to fake it for the gram.
โดย beckburris23 04 กุมภาพันธ์ 2016
ก.พ. 8
Someone who types long responses to a text
"Wow, Hannah just sent me a really long responce. She's a paragraph texter"
โดย Bookbanana 04 กุมภาพันธ์ 2016
ก.พ. 6
Netflix and chill, but to the next level. It means you are going to climax with your partner while an IMAX is playing in the background. It's for adults and risk takers, while Netflix and chill is simply for children.
Person 1: "Hey, wanna come back to my place and watch Netflix and chill?"
Person 2: "Nah, I prefer to IMAX and climax. It insures optimum pleasure."
โดย ph1ght 30 มกราคม 2016
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×