ก.ย. 28
Manterrupting: a sexist display of male "dominance". A trait that has not yet been lost despite decades of evolution. When men interrupt women because they "believe" that what they have to say is somehow more important.
Boy: why aren't you joining in on the conversation any more? Talk wth us!

Girl: I would love to, but anytime I try to say to chime in, but your buddies keep manterrupting me.
โดย FeministMiss 16 มกราคม 2016
ก.ย. 27
When you are flying in the coach section of an airplane and one or both of the other two seats are unoccupied giving you more room, to stretch, lean or lie down.
The middle seat was unoccupied on my recent flight home so I got to sit in Redneck First Class
โดย fetmeister 11 กุมภาพันธ์ 2009
ก.ย. 26
1. Having no intention of following thru on a date or promise

2. A sarcastic way of accepting a date.

3. Accepting a date only to mock the requester.
Raul: Hi Jess, will you go to Hooters with me on Friday?
Jess: Sure, let me just pencil you into my Blackberry!
Raul: Really?!
Jess: Ew, no!
โดย Dayznout 28 กุมภาพันธ์ 2012
ก.ย. 25
Toking up right after you wake up.
Morning Drew, I got 10 dollars, feel like a wake n' bake?
โดย Anonymous 02 กรกฎาคม 2003
ก.ย. 24
when someone disrespects your manhood.
chick: you can't even pay for dinner or kill a spider, what's wrong with you
guy: damn quit steppin on my dick!
โดย Passing 16 กรกฎาคม 2014
ก.ย. 23
nfi
No Fucking Idea
The manager has NFI of the work that goes on around here...
โดย KGB 10 กรกฎาคม 2002
ก.ย. 22
When a man sleeps with a single mother with a small child.

Also, when a man expresses false adornment for a women's child in order to sleep with her.
Dude, look at John and Sara. He straight up shoplifted the pooty.
โดย Magikman 28 พฤษภาคม 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×