ต.ค. 3
Accidental explosive diarrhea caused by consuming a dairy product by a lactose intolerant person.
- Yo Bob, where did you go? We searched everywhere for you at the party.
- I had to change my pants man, had a little lactcident after downing two White Russians.
โดย WordWhiz 26 กันยายน 2015
ต.ค. 2
Person that pisses on a tree because there is no bathroom around and tries to act like it is benefiting the earth
Friend 1: Yo, I need to help a tree grow
Friend 2: That sounds like a nice thing to do
Friend 1: Yup!
โดย Kesh123 27 กันยายน 2015
ต.ค. 1
"Snapchat Slapped" The act of waking a person up by slapping them in the face with your phone while taking a video using snapchat.
My coworkers a douche he snapchat slapped me while on break the other day.
โดย ricosuave 27 กันยายน 2015
ก.ย. 30
Like rough anal, but referring to any type of sex which is rough.
John's girlfriend's really into intercoarse, and she has scars to show from past experience.
โดย Your_mum_in_my_pants 27 กันยายน 2015
ก.ย. 29
When jeans are way too tight on your junk. Limits mobility, decreases circulation, and potentially lowers sperm count.
Tim: "These new jeans I just got are really cramming my junk when I try to move, Mike."
Mike: "Sounds like you are getting jean jammed."
โดย jeanjamisreal 27 กันยายน 2015
ก.ย. 28
A euphemism for masturbation. Typically used by a single man or woman who has no sexual partners, save for Netflix.
Katie: "Netflix and chill for one tonight I think"
Chris: "Make sure you take off those fake nails, don't want to snag anything"
โดย DoctorLove 23 กันยายน 2015
ก.ย. 24
A person, usually a boy, who naturally looks mean when his face is expressionless, without meaning to.
Nah, he's just got a resting asshole face, he's actually really cool
โดย fettfri_skyr 17 กันยายน 2015
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×