มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fleek:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,938,280 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ต.ค.
24
To wear an outfit completely devoid of lower bottom coverings, in the style of Donald Duck.
Dominic turned up to the party Full-Donald, and was subsequently arrested for indecent exposure.
โดย Nas Colan 01 ตุลาคม 2013
ต.ค.
23
Death Penalty given by the state of Texas.
George Bush was Governor of Texas for 152 Texecutions.
โดย gvillezack 25 สิงหาคม 2007
ต.ค.
22
An inability to parallel park. Sufferers of this disease may try five and six times to guide their vehicle into an open space before finally giving up, and leaving the automobile 2-3 feet from the curb at an awkward angle.
Her Parallel Parkinson's always seemed to flare up when she found a space in front of a restaurant with a big window full of on-lookers.
โดย Lior Blue 22 07 มิถุนายน 2010
ต.ค.
21
What is that for? Why did you do that? Why is that here?
"What da fuh? Didn't I tell you I was providing drinks? Take the coffee back to your car; nobody drinks coffee at a party!"
โดย Judybthe1 08 ตุลาคม 2014
ต.ค.
20
Developed in Japan, has two modes: 'bed' and 'coat.' Can be worn as a coat or used as an inflatable bed. Allows a person to sleep anywhere they want, and is one size fits all.
Mike: "What a great idea! The wearable bed."

Ann: "Yeah, I wish I thought of that."
โดย yes juanito yes 08 ตุลาคม 2014
ต.ค.
19
While texting a group of people you and one of the people in the group also have a private texting conversation
I side-texted Vin to give me excuse get out of Jay's group message to hangout.
โดย Dk683 07 ตุลาคม 2014
ต.ค.
18
A selfie you take with your bros
Did you see the bromance in your boyfriend's brofie?
โดย Brofie 07 ตุลาคม 2014