มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น hipster:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,880,978 คำศัพท์ตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ส.ค.
23
The look you get when your boyfriend/girlfriend introduces you to their mom and you see the look of disapproval in her eyes.
I think my mom really likes you.....

Uhhh.no she totally gave me the mom look....i feel so ashamed.
โดย Paige-hey sarah i told you. 21 สิงหาคม 2014
ส.ค.
22
the hole of a face such as: a mouth, nose, eye sockets, and or ears.
frank: hey jose! shut your face hole will ya!

jose: no you shut you face hole ya old bat!
โดย unicorn swag gang 21 สิงหาคม 2014
ส.ค.
21
When you sneak your own booze into a bar, so you don't (or can't) pay for drinks, but can still drink and participate (intoxicated obviously) in all manner of bar antics.
I couldn't afford the expensive drinks at the fancy bar, but all my friends were going. So I decided to pull a sneak easy , and got wasted for about ten bucks!
โดย responsible 20 สิงหาคม 2014
ส.ค.
20
Something you do it for.
Mom: Why did you do that?
Boy: I do it for the vine.
โดย craicwhoran 06 สิงหาคม 2014
ส.ค.
19
When a couple makes out longer and more furiously than usual
My god, I can't take Geoff and Ashley. They just won't stop lipbanging! With me in the room even!
โดย Ballsywithdapalsy 08 สิงหาคม 2014
ส.ค.
18
A way to say "God Dammit" when political correctness is required. It is derived from the iPhone autocorrect function.
This auto correct is driving me crazy, God Donut!
โดย The Glunk 07 มกราคม 2012
ส.ค.
17
(n) a term used to describe a midday session of cocaine use, often ritualized by line cooks during their most stressful shift of the week.
"hey, i'm beat, let's take a break real quick for a nose brunch"
โดย chefgirlRD 08 สิงหาคม 2014