มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น bukkake:
Urban Dictionary เป็นพจนานุกรมที่ คุณเขียนเอง. เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ
7,933,412 ความหมายตั้งแต่ปี 1999

Recently added to th.urbandictionary.com

ต.ค.
19
While texting a group of people you and one of the people in the group also have a private texting conversation
I side-texted Vin to give me excuse get out of Jay's group message to hangout.
โดย Dk683 07 ตุลาคม 2014
ต.ค.
18
A selfie you take with your bros
Did you see the bromance in your boyfriend's brofie?
โดย Brofie 07 ตุลาคม 2014
ต.ค.
17
I don't want to fucking text you
You: I love you
bae: I'm going to sleep
โดย Lord screw you guys 11 ตุลาคม 2014
ต.ค.
16
somebody with ebola; or an insult for a person who gets somebody worked-up (used by students in my school)
My dad is an ebola-head because he installed spy software on my laptop!
โดย Eevee35 11 ตุลาคม 2014
ต.ค.
15
The logic that allows girls who are saving their virginity for marriage to instead have premarital anal intercourse.
Typically the boyfriends of such girls will convince them that, if they take it in the ass and don't pop the cherry, they're still pure and virginal.
Guy 1: "I'm bummed because this hot chick I dated is saving herself for marriage."
Guy 2: "Just explain the poophole loophole to her and you'll score for sure."

Chick: "Thank goodness for the poophole loophole. Now I can honestly tell God and my parents that I am a virgin."
โดย creaternity 23 มีนาคม 2006
ต.ค.
14
When white people claim they have invented/discovered something that has been around for years, decades, even centuries.
Miley Cyrus is totally Columbusing with this twerking shit.
โดย Meownir 01 กรกฎาคม 2014
ต.ค.
13
To take a photo using Instagram.
Wait, hold it right there, I've got to gram this.
โดย wildernesscat 30 มิถุนายน 2013