ส.ค. 5
Brain freeze caused from rapidly slurping down a frozen margarita beverage.
My girlfriend gets a wicked margraine when she tries to drink her frozen margarita too fast to get high.
โดย Whalebunny 28 กรกฎาคม 2015
ส.ค. 4
When you find a cockroach in your apartment right before going to bed and your girlfriend is too freaked out to have sex.
"I swear to god, those damn cockroaches only show up on nights when I'm going to get some. Cockroach blocked again."
โดย Aemar 28 กรกฎาคม 2015
ส.ค. 3
What Obama calls his broccoli
Thanks Michelle for making me some Broc Obama and Cheese
โดย Shshsjjsnsnsnzn 28 กรกฎาคม 2015
ส.ค. 2
(n.)Cash money, dollar bills, dough, moolah, bread.
That kid just asked me to help him with some presidential flashcards
โดย Nikedunks6.0 15 ธันวาคม 2009
ส.ค. 1
Men who go about their day with a shirt on, but no pants or underwear.

"Cocking" can be used with other terms. Example: Cowl Cocking, when a man wears only a super heros cowl, much like Batmans cowl, but no pants or underwear.
Look at that dude, he's totally shirt cocking.
โดย -Cylon- 13 กันยายน 2006
ก.ค. 31
a party, held in honor of an ill individual expected to die soon, often a family member
My mother in law has lung cancer so we held a pre-wake with all her family members from around the country.
โดย timmy t 29 กรกฎาคม 2015
ก.ค. 30
Fear of being away from a mobile phone.
That guy has serious nomophobia.
โดย S. Dawg 31 มีนาคม 2008

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×